Kontakt

Fundacja Studio Wschód
ul. Karkonoska 10
53-015 Wrocław
e-mail: fundacjastudiowschod@gmail.com

KRS: 0000570948
NIP: 8971812124
konto bankowe: Bank Ochrony Środowiska
nr: 40 1540 1030 2103 7457 2565 0001

-----------------------------

Grażyna Orłowska-Sondej
tel.: 604 091 959
e-mail: orlowskasondej@gmail.com