Relacje uczestników Akcja 2014

Maksymówka i Mołczany

W lipcu 2014 roku uczniowie z Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Henrykowie przystąpili do Akcji Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia. Na Kresy pojechała grupa w składzie: Przemysław Gałuszka - nauczyciel, uczniowie: Bartosz Kowalski, Błażej Lib, Wojciech Furdykoń, Damian Czajka, Dawid Szulc, Michał Jóźwin, Paweł Muchorowski, Arkadiusz Sobków. Całej grupie patronował ks. dr Jan Adamarczuk - dyrektor KLO. Przed nimi zadanie: porządkowanie dwóch cmentarzy - w Maksymówce i Mołczanach.

Maksymówka to przedwojenny polski ośrodek koło Zbaraża. Nad wsią góruje bryła kościoła wybudowanego w 1895 roku. Świątynia popadła w ruinę, ponieważ nie ma tu już Polaków. Taki sam los spotkał położony wokół kościoła cmentarz. Bogato zdobione pomniki z piaskowca wolontariusze wydzierali z gęstych krzaków i zarośli. Spotkali się z pomocą sołtysa wsi Bogdana Dziadka, który chętnie przyznał się do polskiego rodowodu.

Drugim miejscem były Mołczany - historyczna wieś w centrum Podola w woj winnickim. Ziemia mołczańska związana z rodziną Trzecieskich, którzy ufundowali pod koniec XVIII wieku kościół, w którym znalazły się tablice inskrypcyjne Antoniego Trzecieskiego pułkownika wojska polskiego i jego syna rotmistrza. W kościelnej krypcie spoczywa cała rodzina fundatorów. Wokół Mołczan do 1917 roku mieszkała podolska szlachta. Na miejscowym cmentarzu znajdują się unikatowe pomniki do niedawna ukryte w zaroślach. Uczniowie z Henrykowa uporządkowali cmentarz wspólnie ze swymi ukraińskimi rówieśnikami, zrzeszonymi w Konfederacji Polaków Podola XXI wieku. Uczestniczyli też w uroczystości otwarcia odbudowanego Polskiego Cmentarza Wojennego z 1919-1920 roku w Rokitnie k. Sarn na Wołyniu.

Przemysław Gałuszka - opiekun grupy

Zobacz też: