Akcja "Znicze"

Kwesta na ratowanie kresowych nekropolii - 2017

kwesta2017

Jak co roku wolontariusze Akcji MOGIŁĘ PRADZIADA OCAL OD ZAPOMNIENIA kwestowali na wielu cmentarzach Dolnego Śląska i Opolszczyzny. I jak zwykle spotykali się z życzliwością i hojnością ofiarodawców, z których ogromna część ma korzenie kresowe. Zebrane środki przeznaczone zostaną na ratowanie opuszczonych, często także zniszczonych polskich cmentarzy na danych Kresach I i II Rzeczypospolitej. Każdy datek przyjmujemy jako "dar serca" i wyraz pamięci o naszych przodkach.

Serdecznie dziękujemy i prosimy o dalsze wsparcie.

(aby powiększyć - kliknij w zdjęcie)


sep

Szanowni Wolontariusze i Przyjaciele
Akcji MOGIŁĘ PRADZIADA OCAL OD ZAPOMNIENIA!

Zbliża się pora, gdy częściej niż zwykle myślimy o Tych, którzy odeszli na zawsze... Również o Rodakach, których groby porządkowaliśmy w lipcu. Niebawem na wielu polskich kresowych cmentarzach zapalimy znicze podarowane przez dolnośląskich uczniów.

Prosimy o znicze w kolorach białym i czerwonym, zapakowane tak, by mogły przetrwać daleką drogę na Ukrainę i Litwę.

Znicze można składać w magazynie Polskiego Radia Wrocław, ul. Karkonoska 10. Proszę kontaktować się z panem Janem Matkowskim, tel.: 604-600-079.

sep

Nie zapominajmy o kresowych mogiłach

Serdecznie dziękujemy uczniom dolnośląskich szkół za tak szeroki odzew na apel o znicze, które zapłoną na kresowych cmentarzach porządkowanych latem przez naszych wolontariuszy w ramach Akcji MOGIŁĘ PRADZIADA OCAL OD ZAPOMNIENIA. Teraz przedstawiciele młodzieży szkolnej i studentów zawiozą te światełka pamięci o naszych Rodakach na Ukrainę i Litwę. Na ten cel potrzebne są środki. Dlatego zwracamy się z gorącą prośbą o wsparcie naszej Akcji podczas zbiórki publicznej, która odbywa się na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie od 29 października do 20 listopada 2016 r.

Wolontariusze będą szczególnie aktywni w dniach 1 i 2 listopada, kiedy kwestować będą w okolicach cmentarzy. Kolejny raz liczymy na ofiarność Dolnoślązaków, spośród których wielu pozostawiło groby swoich najbliższych na Kresach I i II Rzeczypospolitej.

(aby powiększyć - kliknij w zdjęcie)

sep

kwesta2015

W pierwszych dniach listopada na kilkudziesięciu dolnośląskich i opolskich cmentarzach odbyła się zbiórka publiczna na rzecz ratowania polskich nekropolii na Kresach.

Środki zebrane podczas kwesty zostaną przeznaczone również na zawiezienie na Kresy tysięcy zniczy zebranych przez dolnośląskich uczniów. Już 1 listopada zapłonęły na cmentarzach: Orląt Lwowskich, Łyczakowskim, legionistów w Rokitnie. Ponadto na polskich mogiłach w: Brodach, Busku, Przemyślanach, Świrzu, Hanaczowie, Ciemierzyńcach, Kołomyi, Nowej Uszycy, Kamionce Buskiej, Tadani, Radziechowie, Jampolu, Żytomierzu, Nowej Soli, Laszkach Murowanych, Olesku.

Serdecznie dziękujemy Dolnoślązakom i Mieszkańcom Opolszczyzny za ofiarność i serce dla Kresów.
Uczniom dziękujemy za podarowanie zniczy - światełek pamięci o naszych Przodkach.

Organizatorzy Akcji
MOGIŁĘ PRADZIADA OCAL OD ZAPOMNIENIA

(aby powiększyć - kliknij w zdjęcie)

sep

Podziękowania za znicze - listopad 2011

Podsumowaliśmy zbiórkę zniczy na kresowe cmentarze, prowadzoną wspólnie z Kuratorium Oświaty we Wrocławiu - w ramach akcji MOGIŁĘ PRADZIADA OCAL OD ZAPOMNIENIA. W tym roku padł rekord. Uczniowie dolnośląskich szkół podarowali ponad 120 tysięcy zniczy. Do zbiórki włączyło się również kilkadziesiąt przedszkoli. Ekipa Telewizji Wrocław przy pomocy wolontariuszy przetransportowała nagrobne lampki na Litwę i Ukrainę. Zapłonęły one na wielu polskich mogiłach, zniszczonych i zapomnianych, wołających o pomoc. Dotarliśmy w okolice Lwowa, do Kołomyi, Tłumacza, Tarnopola, Brzeżan, Podhajec, Trembowli, Żytomierza, Koziatyna, Winnicy. Byliśmy na maleńkich wiejskich cmentarzach, zarośniętych i zrujnowanych, na których nikt po wyjeździe Polaków do Macierzy nie zapalił nigdy żadnej lampki. Braliśmy udział w święcie niepodległości w Wilnie. Zapaliliśmy na wileńskiej Rossie kilkanaście tysięcy zniczy. Dla naszych Rodaków żyjących za wschodnią granicą żałobne lamki z Polski są symbolem pamięci o zmarłych, tych, którzy na zawsze musieli pozostać na obcej ziemi, kawałkiem ojczyzny w szczególnych dniach, kiedy wspominamy tych, którzy odeszli. To wspaniałe, że ta narodowa tradycja pielęgnowana jest przez dzieciaki z naszych dolnośląskich szkół i przedszkoli. Serdeczne podziękowania dla wszystkich, którzy dołączyli do tego szlachetnego przedsięwzięcia.

sep

11 Listopada na Wileńszczyźnie
(aby powiększyć - kliknij w zdjęcie)