Byliśmy w Twoich stronach - Teklówka

Powrót do Teklówki

Pan Eugeniusz Uruski, dziś mieszkaniec Straszowic koło Wołowa, po ponad 60 latach odwiedza swoją rodzinną wieś - Teklówkę (koło Kopyczyniec, woj. tarnopolskie). Jest to podróż sentymentalna - do miejsc dzieciństwa, do swojej małej ojczyzny. Wśród ukraińskich mieszkańców szuka śladów swojej dawnej obecności i pamięci o swych przodkach.